تاریخچه

Posted in درباره

 هدف از دوره های آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر، تربیت انسانی است خود اتکا، خودباور، مسلط به فناوری، معتقد به این که ماشین باید در خدمت ارزش های انسانی جامعه باشد. معتقد باشد به همکاری بین المللی و نه تابعیت و دنباله روی.

در جریان دوره های آموزشی، دانشجویان با اصول و مبانی و کاربردهای مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و سطح طراحی آن ها آشنا می شوند. همچنین آمادگی برای پژوهش و کسب قابلیت طراحی و پیاده سازی ایده های خلاقانه در این حوزه علمی و فنی را کسب می کنند.

  • گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در سال 1383 و با مقطع کاردانی ناپیوسته شروع به کار کرد.
  • در سال 1386 مقطع کارشناسی و در سال 1392 مقطع کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار راه اندازی گردید.
  • برنامه توسعه این گروه در مقطع کارشناسی ارشد، راه اندازی گرایش های هوش مصنوعی و مهندسی فناوری اطلاعات تا سال 1395 است.
  • همچنین مقطع دکتری گرایش های نرم افزار، هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات از سال 1395 به مرور راه اندازی خواهد شد.